Lover og forskrifter

Judge gavel close up on paper background. Law and justice, legality concept

Dette er retningslinjer for hygiene, farger, smittevern, desinfeksjonsmidler osv. Disse forskriftene er det viktig at du leser slik at driften av studioet blir innenfor Norges lover. Desinfeksjonsmidler som benyttes i Norge skal være i henhold til Legemiddelverket sin liste. Produkter til desinfeksjon klassifiseres ulikt avhengig av tiltenkt bruk som for eksempel hånd-, overflate- eller utstyrsdesinfeksjon.

Lover og forskrifter

Informasjon

Relaterte artikler

Tatovering og hygiene

Tatovøren har et stort ansvar når det gjelder hygiene for å beskytte både seg selv og kunden mot smitte og infeksjoner. Mangel på kunnskap kan i verste fall føre til livslang skade og sykdom.

Les mer »
Frustrated professional male rescuer yells from despair, keeps hand on head, afraids of risk for dro

Risikovurdering

Sykdommer     Hepatitt B (HBV) HBV finnes først og fremst i blod og blodprodukter, men kan også påvises i

Les mer »
Skroll til toppen