Hva burde jeg se etter?

Professional tattooer discussing with girl new tattoo in studio

Hva burde jeg se etter?

Ta alltid dine forhåndsregler før du tatoverer deg uavhengig om du tatoverer deg i et studio eller hjemme hos noen.

Her er noen punkter du kan se og spør etter :

  • Sjekk opp personens tidligere arbeid
  • Se at lokalene ser rene og hygieniske ut
  • Forsikre deg om at tatoveringsnålene som brukes er nye og sterile (De fleste tatovører åpner nye nåler i kundens nærvær)
  • Be om å se godkjennings papirene for lokalet om du er i tvil
  • Be om å se datablader for tatoveringsblekket om du er i tvil

Tre faresignaler:

  • Det berøres ting utenfor arbeidsstasjonen med brukte hansker på under behandlingen
  • Det står blekkflasker på arbeidsstasjonen under behandlingen
  • Det står mat eller drikke på arbeidsstasjonen eller i direkte nærhet

Dette er tre faresignaler på krysskontaminering, noe som øker risikoen for infeksjoner og blodsmitte. Vi anbefaler at du er oppmerksom på disse punktene.

Hvorfor bør du ikke tatovere deg hjemme hos noen?

Vi fraråder på generelt grunnlag fra å få utført tatoveringer i lokaler som ikke er godkjente. I flere tilfeller så mangler vedkommende som utfører tatoveringer utenfor godkjente lokaler tilfredsstillende kompetanse innen tatoveringsfaget, hygiene og smittevern.

Et hjemmemiljø vil i de fleste tilfeller ikke tilfredsstille kravene for godkjenning, og det er en stor risiko for at tatoveringen ikke kan utføres hygienisk forsvarlig.

Hvilke konsekvenser kan hjemmetatovering innebære?

Dersom vedkommende som utfører tatoveringen ikke har tilfredsstillende kompetanse innen hygiene og smittevern er risikoen for infeksjoner og blodsmitte stor. Begge deler kan være direkte helseskadelig og kan i verste tilfeller være dødelig.

En annen konsekvens kan være at tatoveringsresultatet blir dårlig dersom vedkommende som utfører tatoveringen ikke har tilfredsstillende kompetanse i tatoveringsfaget. En tatovering er permanent, og et dårlig tatoveringsresultat kan være skjemmende å bære for enkelte. Tatoveringer kan i mange tilfeller dekkes med cover-up eller fjernes med laserbehandlinger. Begge alternativene er veldig kostbare.

Relaterte artikler

Skroll til toppen