Tatovering og hygiene

Tatovøren har et stort ansvar når det gjelder hygiene for å beskytte både seg selv og kunden mot smitte og infeksjoner. Mangel på kunnskap kan i verste fall føre til livslang skade og sykdom.

 

Personer som utfører tatovering, må ha kunnskap om følgende:

 • De må vite hvordan man utfører en tatovering.
 • De må vite risikoen ved å utføre en tatovering og følge retningslinjer som minsker risikoen for smitte og bør nekte kunder som utgjør en spesiell risiko for smitte.
 • De må vite hvilke forskrifter som finnes i Norge angående tatovering.
 • De må ha kunnskap om hvilke farger som er i henhold til regelverk i Norge.

 

De må også ha grunnleggende kunnskap innen følgende områder:

 • Generell kunnskap om hudens oppbygging, smittemåter, krysskontaminasjon, virus som smitter via blod og infeksjoner
 • Generelle hygiene kunnskaper
 • Spesifikke kunnskaper om rengjøring, desinfeksjon, sterilisering, hånd desinfeksjon, hud desinfeksjon, overflate desinfeksjon, beskyttelse mot krysskontaminering, håndtering av sterilt utstyr, krav til renhet av vann, håndtering av spesialavfall. Personlig beskyttelse som bruk av engangshansker, beskyttende utstyr, vask og desinfeksjon av hender og klær, hindre krysskontaminasjon i omgivelsene
 • Ha kunnskap om stell av tatovering og hvordan tatoveringen gror best mulig.

 

Generelt

 • Studioet skal ha utarbeidet en Internkontroll som forklarer hvordan de jobber steg for steg under tatoveringsprosedyren og rengjøring/desinfiseringsdelen
 • Tatovering skal kun utføres med engangshansker (non-sterile, pudderfri, CE-merket).
 • Det er anbefalt at tatovører tar vaksinasjon mot Hepatitt B.
 • Enhver tatovør bør ha grunnleggende kunnskap i førstehjelp.
 • Ved stikkskader skal tatovør ha kunnskap om tiltak for å hindre smittefaren.
 • Det finnes ingen aldersgrense for tatovering i Norge, men det anbefales å følge 18 års aldergrense. Medlemmer av NTU skal ha 18 års aldersgrense.
 • Personer som er påvirket av alkohol, narkotika eller sterke medisiner bør ikke tatoveres.
 • Gravide kvinner bør ikke tatoveres.
 • Tatovering over arr bør vurderes fra tilfelle til tilfelle.
 • Føflekker og fødselsmerker bør ikke tatoveres.
 • Før tatoveringen utføres skal kunden informeres om risikoen ved å la seg tatovere. Det anbefales å la kunden signere et egenerklæringsskjema. Kunden skal også få informasjon om innhold i tatoveringsfargene.
 • Riktig etterbehandling er viktig for at tatoveringen ikke skal få infeksjoner eller medføre smittefare for andre. Tatovøren må sørge for muntlig og skriftlig informasjon om hvordan kunden steller tatoveringen riktig. Det viktigste for riktig etterbehandling er en rask groperiode uten komplikasjoner. Tatoveringen må beskyttes mot krysskontaminasjon.
 • Hvis tatoveringen uansett skulle bli hoven, rød og betent skal tatovøren vite hva kunden skal gjøre og henvise til lege hvis det er en kraftig infeksjon.

 

Arbeidsområde

 • Arbeidsbenken skal være avskilt fra resepsjonsområdet for å hindre krysskontaminasjon.
 • Mat og drikke skal ikke nytes ved arbeidsbenken.
 • Dyr skal ikke kunne bevege seg fritt i arbeidsområdet.
 • Arbeidsbenken skal bestå av overflater som er lett å rengjøre. Gulv og arbeidsflate skal ha vaskbare flater som tåler desinfisering.
 • En vask skal være tilgjengelig i arbeidsområdet, men ikke for nær med fare for krysskontaminering ved søl.
 • Hånddesinfeksjon skal stå i nærheten av arbeidsområdet.
 • Nålebøtte bør stå i nærheten av arbeidsområdet.
 • Arbeidsområdet skal rengjøres og desinfiseres mellom hver kunde.
 • Møbler bør bestå av overflater som er lette å rengjøre og desinfisere, de bør ikke være trukket med stoff. Møbler skal dekkes med engangsbeskyttelse som f.eks. plast ved tatovering.
 • Det skal brukes godkjent nålebøtter for oppsamling av nåler og stikkende materialer. Nålebøtter skal kastes på godkjent måte i den kommunen det jobbes fra.
 • Det skal brukes en egen søppelbøtte for tatovering. Søppelbøtten skal tømmes mellom hver kunde. Søppelbøtten bør ikke berøres av kunden.
 • Kun godkjente desinfeksjonsmidler skal benyttes.
 • Hvis det ikke brukes engangsutstyr skal utstyr for sterilisering finnes i studioet. Det skal brukes en vakuumautoclave ved sterilisering, ettersom tatoveringsutstyr er hule. Tørrsterilisering anbefales ikke.
 • Det holder ikke å kun desinfisere flergangsutstyr ettersom vi jobber med blekk og vaselin der desinfeksjon mister effekten.
 • Desinfiseringsmiddel skal være godkjente merker for desinfisering av utstyr. Det anbefales å bruke en ultrasonic ved rengjøring av utstyr for å løsne inntørket blod og blekk.

Relaterte artikler

Judge gavel close up on paper background. Law and justice, legality concept

Lover og forskrifter

Dette er gjeldende retningslinjer for hygiene, farger, smittevern, desinfeksjonsmidler osv. Disse forskriftene er det viktig at du leser slik at driften av studioet blir innenfor Norges lover.

Les mer »
Frustrated professional male rescuer yells from despair, keeps hand on head, afraids of risk for dro

Risikovurdering

Sykdommer     Hepatitt B (HBV) HBV finnes først og fremst i blod og blodprodukter, men kan også påvises i

Les mer »
Skroll til toppen