Hjemmetatovering

Professional tattoo artist makes a tattoo on a young girl's hand.

Nei, det er forbudt å drive med tatovering i et hjemmemiljø uten godkjenning. Uavhengig om du driver profesjonelt eller ikke. Selv om du ikke tar betalt eller bare tatoverer venner, må lokalene godkjennes av lokale helsemyndigheter.

Du kan søke om godkjenning hos dine lokale helsemyndigheter. Men å få godkjenning i et hjemmemiljø vil være vanskelig. Rommet må tilfredsstille alle kriterier for godkjenning, blant annet må rommet være ventilert og arbeidsstasjonen må være tilknyttet en vask. Det kan heller ikke være andre aktiviteter i rommet.

For å utføre en tatovering må du ha god kunnskap om smittevern og krysskontaminasjon. Hvis du ikke har tilfredsstillende kunnskap setter både deg selv og kunden i fare.

Tatoveringsfarger som benyttes i Norge skal være i henhold til gjeldende forskrifter og lover. Kjøper du tatoveringsfarger fra markedsplasser slik som ebay, wish, finn.no eller lignende er det en stor risiko for at tatoveringsfarger inneholder skadelige stoffer som kan være helseskadelig for den som blir tatovert. Ved tester er det funnet spor av bensin, bil lakk, parfyme, kvikksølv, nikkel, arsenikk, bly og tinn i tatoveringsfarger som selges fra slike markedsplasser.

Tatoveringsnåler som benyttes skal være sterile og er kun for engangsbruk. Du må aldri bruke samme nål flere ganger. Dersom du bruker et startkit kjøpt på e-bay, wish, finn eller andre markedsplasser, er sjansen stor for at nålene ikke er sterile. Dette kan føre til kraftige infeksjon for den som blir tatovert.

Dersom du ikke har engangsgrep men bruker metall-grep, må du ha en vakuumautoklave for sterilisering. Et grep skal være sterilt, det er ikke tilstrekkelig å desinfisere mellom hver kunde.

En godkjent vakuumautoklave koster fra 40 000.

Manglende kompetanse
Dersom du ikke har tilfredsstillende kompetanse innen hygiene og smittevern setter du både deg selv og den som blir tatovert i fare for blodsmitte og infeksjoner. Manglende kompetanse innen tatoveringsfaget kan medføre til at du påfører den du tatoverer skade for livet. Det kan utløse erstatningsplikt etter skadeserstatningsloven kapittel 3. §3-1

Brudd på forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v
Overtredelse av forskriften eller vedtak truffet med hjemmel i forskriften straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder i samsvar med lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid § 18 og lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 8-1, dersom ikke strengere straffebestemmelser i smittevernloven kommer til anvendelse.

Brudd på smittevernloven
Med unntak av overtredelse av plikter etter § 5-1 eller plikter som omfattes av helsepersonellovgivningen, straffes forsettlig eller uaktsom overtredelse av loven her eller vedtak gitt med hjemmel i loven med bot eller fengsel inntil 2 år. Dersom overtredelsen har tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp eller helse som følge, er straffen bot eller fengsel inntil 4 år.

Relaterte artikler

Relaterte artikler

Judge gavel close up on paper background. Law and justice, legality concept

Lover og forskrifter

Dette er gjeldende retningslinjer for hygiene, farger, smittevern, desinfeksjonsmidler osv. Disse forskriftene er det viktig at du leser slik at driften av studioet blir innenfor Norges lover.

Les mer »

Tatovering og hygiene

Tatovøren har et stort ansvar når det gjelder hygiene for å beskytte både seg selv og kunden mot smitte og infeksjoner. Mangel på kunnskap kan i verste fall føre til livslang skade og sykdom.

Les mer »
Frustrated professional male rescuer yells from despair, keeps hand on head, afraids of risk for dro

Risikovurdering

Sykdommer     Hepatitt B (HBV) HBV finnes først og fremst i blod og blodprodukter, men kan også påvises i

Les mer »
Skroll til toppen