NTU sine retningslinjer for hygiene

Young tattoo artist is sitting at her own tattoo studio

Disse retningslinjene for hygiene er til enhver tid gjeldende for medlemmer av Norsk Tattoounion.

 

Personer som utfører tatovering må ha kunnskap om følgende:

 • De må vite hvordan man utfører en tatovering.
 • De må vite risikoen ved å utføre en tatovering og følge retningslinjer som minsker risikoen for smitte og må nekte kunder som utgjør en spesiell risiko for smitte.
 • De må vite hvilke forskrifter som finnes i Norge angående tatovering.
 • De må ha kunnskap om hvilke farger som er akseptable å bruke i Norge.

De må også ha grunnleggende kunnskap innen følgende områder:

 • Generell kunnskap om hudens oppbygging, smittemåter, krysskontaminasjon, virus som smitter via blod og infeksjoner
 • Generelle hygiene kunnskaper
 • Spesifikke kunnskaper om rengjøring, desinfeksjon, sterilisering, hånd desinfeksjon, hud desinfeksjon, overflate desinfeksjon, beskyttelse mot krysskontaminering, håndtering av sterilt utstyr, krav til renhet av vann, håndtering av spesialavfall.
 • Personlig beskyttelse som bruk av engangshansker, beskyttende utstyr, vask og desinfeksjon av hender og klær, hindre krysskontaminasjon i omgivelsene
 • Ha kunnskap om stell av tatovering og hvordan tatoveringen gror best mulig.

 

 

 

Generelt

 • Studioet skal ha utarbeidet en Internkontroll som forklarer hvordan de jobber steg for steg under tatoverinsgprosedyren og rengjøring/desinfiseringsdelen
 • Tatovering skal kun utføres med engangshansker (non-sterile, pudderfri, CE-merket). Klær skal være rene. 
 • Det er anbefalt at tatovører tar vaksinasjon mot Hepatitt B.
 • Enhver tatovør bør ha grunnleggende kunnskap i førstehjelp.
 • Ved stikkskader skal tatovør ha kunnskap om tiltak for å hindre smittefaren.
 • Det finnes ingen aldersgrense for tatovering i Norge, men det anbefales og følge18 års aldergrense. Medlemmer av NTU skal ha 18 års aldersgrense. Personer som er påvirket av alkohol, narkotika eller sterke medisiner skal ikke tatoveres. Gravide kvinner skal ikke tatoveres. Tatovering over arr bør vurderes fra tilfelle til tilfelle. Føflekker og fødselsmerker bør ikke tatoveres.
 • Før tatoveringen utføres skal kunden informeres om risikoen ved å la seg tatovere. Det anbefales å la kunden signere et egenerklæringsskjema

 

Etterbehandling

 • Riktig etterbehandling er viktig for at tatoveringen ikke skal få infeksjoner eller medføre smittefare for andre. Tatovøren må sørge for muntlig og skriftlig informasjon om hvordan kunden steller tatoveringen riktig. Det viktigste for riktig etterbehandling er en rask groperiode uten komplikasjoner. Tatoveringen må beskyttes mot krysskontaminasjon. Hvis tatoveringen uansett skulle bli hoven, rød og betent skal tatovøren vite hva kunden skal gjøre og henvise til lege hvis det er en kraftig infeksjon.Arbeidsområdet

 • Arbeidsbenken skal være avskilt fra resepsjonsområdet for å hindre krysskontaminasjon. Mat og drikke skal ikke nytes ved arbeidsbenken. Dyr skal ikke kunne bevege seg fritt i arbeidsområdet.
 • Arbeidsbenken skal bestå av overflater som er lett å rengjøre. Gulv og arbeidsflate skal ha vaskbare flater som tåler desinfisering. En vask skal være tilgjengelig i arbeidsområdet, men ikke for nær med fare for krysskontaminering ved søl.
 • Hånddesinfeksjon skal stå i nærheten av arbeidsområdet. Nålebøtte bør stå i nærheten av arbeidsområdet. Arbeidsområdet skal rengjøres og desinfiseres mellom hver kunde.
 • Møbler bør bestå av overflater som er lette å rengjøre og desinfisere, de bør ikke være trukket med stoff. Møbler skal dekkes med engangsbeskyttelse som f.eks. plast ved tatovering. 
 • Det bør brukes godkjent nålebøtter for oppsamling av nåler og stikkende materialer. Nålebøtter skal kastes på godkjent måte. 
 • Det skal brukes en egen søppelbøtte for tatovering. Søppelbøtten skal tømmes mellom hver kunde. Søppelbøtten skal ikke berøres av kunden.
 • Kun godkjente desinfeksjonsmidler skal benyttes.
 • Tattoomaskiner bør ha pose på for å beskytte mot krysskontaminering, det samme med ledning som risikerer å stryke over tatoveringen.
 • Hvis det ikke brukes engangsutstyr skal utstyr for rengjøring, desinfeksjon og sterilisering finnes i studioet. Det anbefales en vakuumautoclave ved sterilisering. Tørrsterilisering anbefales ikke. Desinfiseringsmiddel skal være godkjente merker for desinfisering av utstyr. Det anbefales å bruke en ultrasonic ved rengjøring av utstyr for å løsne inntørket blod og blekk. Oppsett av arbeidsplass

 • Det skal benyttes engangshansker
 • Arbeidsflate skal dekkes med plast eller dertil egnet underlag
 • Alle flater man risikerer å røre ved under tatoveringsprosedyren skal dekkes med plast. For eksempel lampe, vannflaske, powersupply, ledning
 • Det skal benyttes engangsfargekopper. Disse skal kastes mellom hver kunde
 • Kundestol/benk som risikerer å bli berørt av tatoveringen skal dekkes med plastHåndtering av farger

 • Fargeflasker skal kun berøres med hansker
 • Flaskene skal oppbevares på dertil egnet plass
 • Farger skal være i henhold til forskrift
 • Korker skal alltid være på og tette
 • Flaskene skal ikke settes på arbeidsbenken under tatoveringsprosedyren
 • Utløpsdato skal sjekkes jevnligUtstyr som brukes under tatoveringsprosedyren

 • Vaselin bør kun hentes ut av boks med engangsspatel som kastes etter bruk
 • Det anbefales å bruke sterilt eller destillert vann i vannflaskene
 • Ved etterfylling av farger skal ikke flasken komme i kontakt med fargekoppen
 • Engangshøvel skal benyttes ved fjerning av hår, denne kastes etter bruk
 • Nåler er kun til engangsbruk og skal ligge i sterile pakninger
 • Tuber/grips skal ligge i sterile pakninger
 • Det skal benyttes klemmeflaske, ikke sprayflaskeForberedning før tatovering

 • Kunden skal informeres om risikoen ved tatovering
 • Tatovørens hender skal desinfiseres før kontakt med kundens hud
 • Det anbefales at kunden signerer et egenerklæringsskjema
 • Kunden plikter å informere om evt sykdommer
 • Tatovør skal informere om farer ved tatovering
 • Hudområdet som skal tatoveres skal desinfiseres grundig med hudsprit
 • Evt kroppshår fjernes med engangshøvel
 • Overføringspapir skal kun benyttes på en kunde
 • Middel for å overføre trykk skal være engangs. Man kan for eksempel ikke benytte deodorant da dette kan medføre krysskontaminasjon
 • Maskinene skal klargjøres med hansker påEtter tatovering

 • Tatoveringen dekkes med plast eller egnet materiale for å beskytte tatoveringen og hindre smitte
 • Kunden skal få muntlig og skriftlig informasjon om hvordan tatoveringen skal stelles når kunden forlater tatoveringsstudioet
 • Ved infeksjoner skal tatovøren vite hva som skal gjøres og be kunden kontakte lege ved behovRydding av arbeidsplass

 • Engangshansker skal benyttes
 • Ved demontering av maskin skal ikke nål og grip komme i kontakt med maskin
 • Alt av engangsutstyr skal kastes
 • Nåler kastes i nålecontainer
 • Overflater skal rengjøres og desinfiseres med hansker på
 • Flerbruks grip og tip bringes til steriliseringsområdet
 • Søl på gulv skal vaskes bort med desinfiserende middel

Hansker som blir brukt under tatoveringsprosedyren og ryddeprosessen skal ikke røre andre flater/objekter som ikke er dekket av plast eller er engangsutstyr som skal kastes.Desinfeksjon, rengjøring og sterilisering

 • Gulv skal rengjøres daglig
 • Flergangsutstyr skal rengjøres, desinfiseres, rengjøres igjen for så å steriliseres.
 • Det skal kun benyttes godkjente rengjørings- og desinfeksjonsmidler
 • Det skal benyttes en vakuumautoclave ved sterilisering.
 • Autoclave skal rengjøres hver 14 dag
 • Det skal gjøres jevnlig sporeprøve av autoclave
 • Steriliseringsrommet bør rengjøres hver dag
 • Hansker skal alltid benyttes ved håndtering av utstyr

Det er viktig at studioet har gode rutiner når det gjelder vasking og rengjøring både av studio og maskiner/utstyr.

Tatovering og hygiene

Tatovøren har et stort ansvar når det gjelder hygiene for å beskytte både seg selv og kunden mot smitte og infeksjoner. Mangel på kunnskap kan i verste fall føre til livslang skade og sykdom.

Les mer »
Bearded businessperson with tattoos and his remote work

Merverdiavgift

Merverdiavgift Hvis du har et enkeltmannsforetak, gjelder fritaket hvis tatoveringene du utfører er innenfor verkshøyden (beskrevet nedenfor). Driver du et

Les mer »
Frustrated professional male rescuer yells from despair, keeps hand on head, afraids of risk for dro

Risikovurdering

Sykdommer     Hepatitt B (HBV) HBV finnes først og fremst i blod og blodprodukter, men kan også påvises i

Les mer »
Scroll to Top