Bruk av hansker

Medical gloves human hands using invisible screen

Hansker er et ekstra sikkerhetstiltak som beskytter hendene mot forurensing, og beskytter til en viss grad også brukeren mot å bli utsatt for smitte. Bruk av hansker reduserer forurensing av hendene etter kontakt med kunder/forurensede gjenstander, men er ingen 100% garanti, da hansker ikke gir en absolutt barriere mot gjennomtrenging av mikroorganismer. Hansker kan ha mikroskopiske hull når de tas i bruk, og/eller hull kan oppstå under bruk, jo større påkjenning jo større mulighet for flere hull. Selv med mikroskopiske hull fungerer hansker likevel som en bra beskyttelse.

Bruk av hansker over lengre tid fører til oppformering av den normale hudflora. Derfor skal hendene vaskes straks hanskene tas av. Ved mye svetting vil effekten av hansker minskes, og de burde derfor skiftes oftere.

  • Hansker skal være knyttet til konkrete arbeidsoppgaver.
  • Hansker er ingen garanti mot overføring av smitte.
  • Hansker skal tas av umiddelbart etter at arbeidsoppgave er utført og på en slik måte at man unngår å forurense hendene.
  • Hansker kastes umiddelbart etter bruk.
  • Hanskene kastes direkte i avfallsposen.
  • Hendene skal alltid vaskes etter at hanskene er tatt av.
  • Ved rifter, sår og eksem på hendene bør bruken av hansker være mer liberal, men de må fortsatt benyttes også selv om rifter og sår er dekket med plaster.
  • Hansker gir god beskyttelse i ca. 15-20 minutter, etter dette bør de byttes.

Latekshansker
Latekshansker (naturgummi) gir god beskyttelse mot bakterier og virus og anbefales hvor det er risiko for smitte eller forurensning. De er elastiske, har god passform og tåler mye. God følsomhet gjør at en bevarer fingerferdigheten. Lateks er imidlertid et kjent allergen og bør ikke benyttes av personer med lateksallergi eller hvis kunden har kjent allergi. For å redusere problematikk knyttet til allergi og sensibilitet anbefales det å benytte hansker med et lavt innhold av allergener/løselige proteiner, akseleratorer og endotoksiner.

Nitrilhansker
Nitril (kunstgummi) har god barrierefunksjon mot bakterier og virus og anbefales ved alle arbeidsoppgaver hvor det er risiko for smitte eller forurensning. Den generelle beskyttelsen mot kjemiske stoffer er større enn for både lateks- og vinylhanske, men de er dyrere i innkjøp. De inneholder ikke lateksproteiner og er et alternativ til de som ikke tåler lateks eller som har sensitiv hud. Nitrilhansker er elastiske, har god passform og tåler mye. Følsomheten er god slik at fingerferdigheten beholdes. Nitrilhansker kan imidlertid også forårsake hudirritasjon. For å forebygge kontaktdermatitt og allergi anbefales akseleratorfrie nitrilhansker. Grunnmaterialet varierer fra produsent til produsent, noe som fører til at nitrilhanskene er forskjellige alt etter hvilket merke du kjøper.

Vinylhansker
Vinylhansker er laget av PVC (polyvinylklorid) som er et oljebasert syntetisk materiale. Hanskene inneholder ikke lateksproteiner og er et godt alternativ til de som ikke tåler lateks, men har dårligere barriereegenskaper mot smitte og mange kjemiske stoffer, dårligere strekkstyrke og passform, og gir dårligere beskyttelse enn lateks og nitrilhansker. Av den grunn anbefales de kun ved arbeidsoppgaver der kravene til hanskemateriellet er lavere og smitterisikoen er liten, for eksempel håndtering av mat. Anbefales ikke til tatovering.

Krav
Det anbefales å benytte nitrilhansker for å unngå risikoen ved lateksallergi. Vinylhansker bør unngås da disse ikke er tette nok. Det bør benyttes hansker som er merket: EN455 1-2-3: Medical gloves CE class 1 Medical device (MDD 93/42/CEE)

Hansker er klassifisert som medisinsk utstyr og skal være CE-merket. Det er utarbeidet fire standarder for medisinske hansker. Standardene setter krav til fravær av hull (NS-EN 455-1), fysiske egenskaper (NS-EN 455-2), biokompatibilitet (NS-EN 455-3) og holdbarhet (NS-EN 455-4).

Folkehelseintituttets plakat om hvordan man tar av og på engangshansker:
https://www.fhi.no/publ/plakat/handhygiene-hvordan-ta-pa-og-av-rene-engangshansker-plakat-a4/

Folkehelseinstituttet om hansker:
https://www.fhi.no/nettpub/handhygiene/i-praksis/hansker-hudreaksjoner-og-negler/

Tatovering og hygiene

Tatovøren har et stort ansvar når det gjelder hygiene for å beskytte både seg selv og kunden mot smitte og infeksjoner. Mangel på kunnskap kan i verste fall føre til livslang skade og sykdom.

Les mer »
Bearded businessperson with tattoos and his remote work

Merverdiavgift

Merverdiavgift Hvis du har et enkeltmannsforetak, gjelder fritaket hvis tatoveringene du utfører er innenfor verkshøyden (beskrevet nedenfor). Driver du et

Les mer »
Frustrated professional male rescuer yells from despair, keeps hand on head, afraids of risk for dro

Risikovurdering

Sykdommer     Hepatitt B (HBV) HBV finnes først og fremst i blod og blodprodukter, men kan også påvises i

Les mer »
Scroll to Top