For tatovører

Visste du at

Som tatovør er du ansvarlig for alt som skjer i studioet. Dette inkluderer også alt utstyr. Selv om du kjøper av en norsk leverandør er du sluttleddet som er ansvarlig for hva som skjer med kunden. Det er derfor viktig at du som tatovør er oppdatert med alle forskrifter og har alle papirer i orden.

I Norge har vi forskrifter som hjelper oss i arbeidet slik at vi kan jobbe innenfor visse retningslinjer. Det er retningslinjer for hygiene, farger, smittevern, desinfeksjonsmidler osv. Disse forskriftene er det viktig at du leser slik at driften av studioet blir innenfor Norges lover.

Artikler

Informasjon

Vi har plukket ut et par artikler som inneholder relevant informasjon for deg som utøver tatoveringer

Bearded businessperson with tattoos and his remote work

Merverdiavgift

Merverdiavgift Hvis du har et enkeltmannsforetak, gjelder fritaket hvis tatoveringene du utfører er innenfor verkshøyden (beskrevet nedenfor). Driver du et

Les mer »
Medical gloves human hands using invisible screen

Bruk av hansker

Hansker er et ekstra sikkerhetstiltak som beskytter hendene mot forurensing, og beskytter til en viss grad også brukeren mot å

Les mer »

Ønsker du tilgang til mer informasjon?

Som medlem av Norsk Tattoounion får du tilgang til aktuell informasjon tilknyttet bransjen, oppslagsverk, online kurs og tilgang til flere forskjellige medlemsfordeler.

Forskrifter

Dette er retningslinjer for hygiene, farger, smittevern, desinfeksjonsmidler osv. Disse forskriftene er det viktig at du leser slik at driften av studioet blir innenfor Norges lover.

Desinfeksjon

Desinfeksjonsmidler som benyttes i Norge skal være i henhold til Legemiddelverket sin liste. Produkter til desinfeksjon klassifiseres ulikt avhengig av tiltenkt bruk som feks hånd-, overflate- eller utstyrsdesinfeksjon.

Oftestilte spørsmål om

Hjemmetatovering

Nei. Et lokale som det utføres tatovering fra skal være godkjent av lokale helsemyndigheter, og det skal ikke være annen aktivitet i de samme lokalene. Dette gjelder uavhengig om du tar betalt eller ikke. 

Du kan søke om godkjenning hos dine lokale helsemyndigheter. Men et hjemmemiljø vil i de fleste tilfeller ikke tilfredsstille kravene for godkjenning da det ikke skal være annen aktivitet i de samme lokalene og grunnet smittefaren.

Det er viktig at du som utfører tatovering har kunnskap om krysskontaminasjon og vet hva man gjør for å unngå det. Manglende kunnskap om hygiene og smittevern øker risikoen for infeksjoner og blodsmitte.

Tatoveringsblekket som benyttes under tatoverings prosessen skal være i henhold til gjeldende forskrifter og lover. Ulovlig tatoveringsblekk kan være direkte helseskadelig.

Vi fraråder sterkt fra å kjøpe tatoveringsblekk fra markedsplasser slik som ebay, wish, finn.no eller lignende. Det er en økt risiko for at tatoveringsblekk kjøpt på markedsplasser inneholder tungmetaller og kan inneholde helseskadelig innhold. Ved testing av tatoveringsblekk har forskning funnet innhold slik som bensin, bil lakk, parfyme, kvikksølv, arsenikk, bly og tinn, samt høye verdier av nikkel i slikt tatoveringsblekk.

Det skal foreligge datablader for alt tatoveringsblekk som benyttes i Norge

Tatoveringsnåler er engangsutstyr og skal være i en forseglet og steril emballasje frem til tatoveringsnålen åpnes for bruk. På baksiden av tatoveringsnålen skal det være opplyst om når og hvordan nålen ble sterilisert, samt utløpsdato. Produsenten skal også kunne tilby datablad for dette.

Vi fraråder sterkt fra å kjøpe tatoveringsnåler fra markedsplasser slik som ebay, wish, finn.no eller lignende. Det er en økt risiko for at tatoveringsnåler kjøpt på markedsplasser ikke er egnet for bruk eller sterile. Alltid kjøp tatoveringsnåler direkte fra en anerkjent forhandler.

Overflater som er i bruk skal være tildekket med egnet engangs emballasje. Det samme gjelder gjenbruksutstyr slik som tatoveringsmaskiner, strømforsyninger, strømledninger. Alle overflater og alt utstyr som man er i kontakt med under tatoveringsprosessen skal være tildekket med egnet engangs emballasje.

Overflater skal være i et materiale som lett kan rengjøres, dette gjelder også for gulv. Gulvet kan ikke være teppebelagt, Arbeidsbord, stoler eller behandlingsbenker kan ikke være i tekstilstoff eller i tre.

Tatoveringsmaskiner som brukes under tatoveringsprosessen skal være tildekket på en tilfredsstillende måte for å eliminere faren for krysskontaminering og blodsmitte. Tatoveringsmaskinen burde være utformet på en måte slik at den er enkel å desinfisere før og etter bruk.

Det finnes i dag en rekke forskjellige type tatoveringsmaskiner og det finnes derfor mange forskjellige metoder for hvordan tatoveringsmaskiner skal tildekkes på en tilfredsstillende måte. 

Engangsgrep
Engangsgrep fungerer på samme måte som tatoveringsnåler og er engangsutstyr og skal være i en forseglet og steril emballasje frem til engangsgrepet tas i bruk. På baksiden av emballasjen skal det være opplyst om når og hvordan engangsgrepet ble sterilisert, samt utløpsdato. Produsenten skal også kunne tilby datablad for dette.

Metall-grep
Metall-grep skal desinfiseres og steriliseres med vakuumautoklave mellom hver kunde i en bestemt tid:
160 °C i 2 timer,
170 °C i 1 timer, eller
180 °C i 30 minutter

En godkjent vakuumautoklave koster fra 40 000.

Dersom du ikke har tilfredsstillende kompetanse innen hygiene og smittevern er risikoen for infeksjoner og blodsmitte stor. Begge deler kan være direkte helseskadelig.

En annen konsekvens kan være at tatoveringsresultatet blir dårlig dersom du som utfører tatoveringen ikke har tilfredsstillende kompetanse i tatoveringsfaget. En tatovering er permanent, og et dårlig tatoveringsresultat kan være skjemmende å bære. Tatoveringer kan i mange tilfeller dekkes med cover-up eller fjernes med laserbehandlinger. Begge alternativene er veldig kostbare.

Scroll to Top