Meny

Meny

Følg oss

Hva burde jeg se etter?

Hva burde jeg se etter?

Ta alltid dine forhåndsregler før du tatoverer deg uavhengig om du tatoverer deg i et studio eller hjemme hos noen.

Her er noen punkter du kan se og spør etter :

  • Sjekk opp personens tidligere arbeid
  • Se at lokalene ser rene og hygieniske ut
  • Forsikre deg om at tatoveringsnålene som brukes er nye og sterile (De fleste tatovører åpner nye nåler i kundens nærvær)
  • Be om å se godkjennings papirene for lokalet om du er i tvil
  • Be om å se datablader for tatoveringsblekket om du er i tvil

Tre faresignaler:

  • Det berøres ting utenfor arbeidsstasjonen med brukte hansker på under behandlingen
  • Det står blekkflasker på arbeidsstasjonen under behandlingen
  • Det står mat eller drikke på arbeidsstasjonen eller i direkte nærhet

Dette er tre faresignaler på krysskontaminering, noe som øker risikoen for infeksjoner og blodsmitte. Vi anbefaler at du er oppmerksom på disse punktene.

Hvorfor bør du ikke tatovere deg hjemme hos noen?

Vi fraråder på generelt grunnlag fra å få utført tatoveringer i lokaler som ikke er godkjente. I flere tilfeller så mangler vedkommende som utfører tatoveringer utenfor godkjente lokaler tilfredsstillende kompetanse innen tatoveringsfaget, hygiene og smittevern.

Et hjemmemiljø vil i de fleste tilfeller ikke tilfredsstille kravene for godkjenning, og det er en stor risiko for at tatoveringen ikke kan utføres hygienisk forsvarlig.

Hvilke konsekvenser kan hjemmetatovering innebære?

Dersom vedkommende som utfører tatoveringen ikke har tilfredsstillende kompetanse innen hygiene og smittevern er risikoen for infeksjoner og blodsmitte stor. Begge deler kan være direkte helseskadelig og kan i enkelte tilfeller være dødelig.

En annen konsekvens kan være at tatoveringsresultatet blir dårlig dersom vedkommende som utfører tatoveringen ikke har tilfredsstillende kompetanse i tatoveringsfaget. En tatovering er permanent, og et dårlig tatoveringsresultat kan være skjemmende å bære for enkelte. Tatoveringer kan i mange tilfeller dekkes med cover-up eller fjernes med laserbehandlinger. Begge alternativene er veldig kostbare.

Godkjenning av lokalet

Alle lokaler hvor det drives tatoveringsvirksomhet fra skal være godkjent av de lokale helsemyndigheter.

Tatoveringsblekk

Tatoveringsblekket som benyttes under tatoverings prosessen skal være i henhold til gjeldende forskrifter og lover. Ulovlig tatoveringsblekk kan være direkte helseskadelig.

Vi fraråder sterkt fra å kjøpe tatoveringsblekk fra markedsplasser slik som ebay, wish, finn.no eller lignende. Det er en økt risiko for at tatoveringsblekk kjøpt på markedsplasser inneholder tungmetaller og kan inneholde helseskadelig innhold. Ved testing av tatoveringsblekk har forskning funnet innhold slik som bensin, bil lakk, parfyme, kvikksølv, arsenikk, bly og tinn, samt høye verdier av nikkel i slikt tatoveringsblekk.

Det skal foreligge datablader for alt tatoveringsblekk som benyttes i Norge

Tatoveringsnåler

Tatoveringsnåler er engangsutstyr og skal være i en forseglet og steril emballasje frem til tatoveringsnålen åpnes for bruk. På baksiden av tatoveringsnålen skal det være opplyst om når og hvordan nålen ble sterilisert, samt utløpsdato. Produsenten skal også kunne tilby datablad for dette.

Vi fraråder sterkt fra å kjøpe tatoveringsnåler fra markedsplasser slik som ebay, wish, finn.no eller lignende. Det er en økt risiko for at tatoveringsnåler kjøpt på markedsplasser ikke er egnet for bruk eller sterile. Alltid kjøp tatoveringsnåler direkte fra en anerkjent forhandler.

Arbeidsstasjonen

Overflater som er i bruk skal være tildekket med egnet engangs emballasje. Det samme gjelder gjenbruksutstyr slik som tatoveringsmaskiner, strømforsyninger, strømledninger. Alle overflater og alt utstyr som man er i kontakt med under tatoveringsprosessen skal være tildekket med egnet engangs emballasje.

Overflater skal være i et materiale som lett kan rengjøres, dette gjelder også for gulv. Gulvet kan ikke være teppebelagt, Arbeidsbord, stoler eller behandlingsbenker kan ikke være i tekstilstoff eller i tre.

Tatoveringsmaskin

Tatoveringsmaskiner som brukes under tatoveringsprosessen skal være tildekket på en tilfredsstillende måte for å eliminere faren for krysskontaminering og blodsmitte. Tatoveringsmaskinen burde være utformet på en måte slik at den er enkel å desinfisere før og etter bruk.

Det finnes i dag en rekke forskjellige type tatoveringsmaskiner og det finnes derfor mange forskjellige metoder for hvordan tatoveringsmaskiner skal tildekkes på en tilfredsstillende måte. 

Engangsgrep
Engangsgrep fungerer på samme måte som tatoveringsnåler og er engangsutstyr og skal være i en forseglet og steril emballasje frem til engangsgrepet tas i bruk. På baksiden av emballasjen skal det være opplyst om når og hvordan engangsgrepet ble sterilisert, samt utløpsdato. Produsenten skal også kunne tilby datablad for dette.

Metall-grep
Metall-grep skal desinfiseres og steriliseres med vakuumautoklave mellom hver kunde i en bestemt tid:
160 °C i 2 timer,
170 °C i 1 timer, eller
180 °C i 30 minutter

En godkjent vakuumautoklave koster fra 40 000.

Aktuelle lover og forskrifter

Publisert

21. juni 2022

Har du spørsmål om tatovering?